Ogólne prawidła chowu psów cz. 1

Suka, już w bardzo młodym, bo ósmym zaledwie miesięcy wynoszącym wieku, zaczyna objawiać popęd płciowy, który w potocznej mowie, nazywamy grzaniem się, albo ciekaniem się suki. W tym stanie, suka staje się niespokojną, ciągle wybiega z domu, szukając towarzystwa psów i to zawsze bardzo łatwo znajduje, gdyż ostrzeżone o tern wiatrem (węchem) psy, z pobliskich […]

Historia naturalna psa cz. 5

Przy większym podrażnieniu, pies zawzięcie ujada. W trwodze i z bólu, pies skowyczy, skomli gdy pragnie czegoś, z radości wesoło naszczekuje; w obawie niebezpieczeństwa) którego przyczyny zrozumieć nie może, wydaje prze ciągłe, ponure wycie. Modulacja tych głosów, tak są rozmaite, że pies może za ich pomocą, wszystkie uczucia swoje wyrazić, co uważny badacz z łatwością […]

Historia naturalna psa cz. 2

Głowa u wszystkich psów, jest mniej lub więcej podłużna, osadzona horyzontalnie na szyi, wierzch czaszki płaski, podnoszący się nieznacznie ku tyłowi, gdzie się znajduje wyniosłość, u niektórych odmian występująca bardzo wyraźnie. Dolna warga pozbawiona włosów na brzegu, zasłoniona jest przez górną. Nos, gdy pies znajduje się w zupełnie zdrowym stanie, zawsze zimny i wilgotny: morda, […]

Historia naturalna psa cz. 4

Otóż pies, więcej niż jakiekolwiek inne zwierzę domowe, nadawał się do takich przekształceń, ponieważ krótki okres jego rozwoju i wielka płodność, pozwalały w ciągu życia jednego człowieka, wyhodować kilkanaście pokoleń produktów postępowego krzyżowania, wybierając do tego najprzydatniejsze osobniki, ze względu na wzrost, kształty, budowę szkieletu i kolor włosa. W tak pojętej hodowli, nie może być […]

Historia naturalna psa cz. 3

Wszystkie psy z szeroką mordą, mają bardzo rozwiniętą błonę wyściełającą wewnątrz nozdrza, stąd posiadają bardzo delikatny węch (wiatr). Psy z długą spiczastą mordą, jak na przykład charty, mają węch bardzo słaby. Niezliczone rzec można odmiany i rasy psów, skłaniały wielu badaczy do przypuszczenia, że rodzaj psa (canis) posiadał daleko więcej przedstawicieli, niż znane nam dzisiaj […]

Historia naturalna psa cz. 1

Pies, podług cech swoich zoologicznych, należy do rzędu zwierząt drapieżnych i tworzy oddzielny rodzaj canis, którego gatunkami są: pies domowy, (c. familiaris), wilk (c. lupus), lis (c. vnlpes) i szakal (c. aureus). Znajdujący się na lądzie australijskimi dziki pies dingo, jest zdziczałym psem domowym, którego przodkowie przywiezieni byli z Europy, a niektóre z nich osobniki, […]