Przyloty i odloty ptaków cz. 1

Wiele ptaków na wiosnę i w lecie żyje pojedynczo, w jesieni jednak ptaki te łączą się zwykle w wielkie gromady. Takie zgromadzanie się ptaków zauważyć można u skowronków, u zięb, drozdów, jemiołuchów itd. Inne ptaki jak np. słowiki, jarmuże, pliszki, srokosze itp. nie zbijają się w gromady i ptaki te żywią się przeważnie owadami i to owadami już należycie wykształconymi.

Ptaki zbierające się w gromady, żywią się o tej porze roku nasionkami. Na wiosnę i przez lato polują na szkodliwe owady, jesienią uprzątają z pól i łąk miliony ziarnek. I ta ich praca jest nadzwyczaj pożyteczną i potrzebną.

Na wiosnę kwitną po lasach i polach miliony roślin, wytwarzając bardzo wiele nasienia. Przez lato nasionka te dojrzewają, a jesienią miliardy dojrzałych nasionek wysypuje się na ziemię i czeka tylko wiosny, aby zejść i zakwitnąć. Gdyby ptaki z nasionkami tymi nie zrobiły porządku, na wiosnę wzrosłyby miliony, miliony roślin, rośliny te walczyć by musiały ze sobą o światło i powietrze i miejsce, a nie znajdując z powodu nadmiernego rozrostu warunków potrzebnych do życia, musiałyby marnieć i ginąć, a najczęściej marniałyby rośliny pożyteczne, ginęłyby zboża zagłuszone zielskiem i ostami.