Ogólne prawidła chowu psów cz. 1

Suka, już w bardzo młodym, bo ósmym zaledwie miesięcy wynoszącym wieku, zaczyna objawiać popęd płciowy, który w potocznej mowie, nazywamy grzaniem się, albo ciekaniem się suki. W tym stanie, suka staje się niespokojną, ciągle wybiega z domu, szukając towarzystwa psów i to zawsze bardzo łatwo znajduje, gdyż ostrzeżone o tern wiatrem (węchem) psy, z pobliskich wiosek, lub kolonij na wsi, a z sąsiednich domów i ulic w mieście, zbiegają się, parte dążnością do zaspokojenia naturalnego popędu.

kruszywo poznań

Czas ten, dla właścicieli psów i suki, jest bardzo nieprzyjemny; suka bowiem, chcąc z pomiędzy licznych gachów wybrać jednego, który jej najlepiej do gustu dopada, biega wszędzie, szukając ustronnego miejsca, w którym akt spółkowania, trwający około pół godziny, mógłby się odbyć bez przeszkody; lecz to nie jest rzeczą łatwą, zazdrośni bowiem rywale, pilnie jej strzegą i wszędzie jej towarzyszą, grożąc sobie zębami i staczając nieraz zacięto walki, kończące się zwykle mniejszym, lub większym okaleczeniem słabszego rywala. Śmiertelne wypadki, rzadko się wprawdzie zdarzają, ale ileż to daje się widzieć poszarpanych uszu, uszkodzonych oczu, pogryzionych karków i t. p. Prócz tego, każde takie, tak zwane żartobliwie ,,psie wesele” stanowi rażący widok, który ze względów przyzwoitości należy co najprędzej usunąć, zamykając sukę, wraz z jednym z psów, gdzieś w ustronnym miejscu; lecz i tak, cel w połowie tylko będzie osiągnięty, ponieważ pozostali rywale, widząc nadzieje swe zawiedzionymi, wyczekują cierpliwie po całych dniach, zapominając o jadle i domu, azali im się nie uda, spotkać się z upragnionym celem swych… marzeń.

kruszywo poznań