Ogólne prawidła chowu psów cz. 3

Ciekanie się suki, trwa zwykle dni dziewięć; w pierwszych dniach, suka opędza się jeszcze natarczywości psów, chociaż pomimo to, wabi je ku sobie; po dniach trzech dopiero, następuje szczyt natężenia popędu i wtedy złączenie się bywa płodnym. Jednorazowe złączenie się z psem wystarcza do zapłodnienia, chociaż zwykle ponawia się, kilkakrotnie. Następnie, popęd stopniami słabnie, a dziewiątego dnia, zupełnie znika, co się daje poznać po odgryzaniu się suki od napadających ją jeszcze psów, które też wkrótce przekonywają się o bezcelowości swoich zapałów i ostatecznie się uspakajają i wszystko wraca do właściwego porządku. Ciężarność czyli szczenność suki, trwa dziewięć tygodni, czyli sześćdziesiąt trzy dni. Ze względów hodowlanych, oraz myśliwskich, a poniekąd i gospodarskich, dobrze jest wiedzieć w każdej chwili, kiedy oszczenienie się ma nastąpić.

Zanotowawszy sobie dokładnie datę złączenia suki z obranym dla niej psem i dopilnowawszy by żaden inny, niepowołany, do tej sprawy się nie mieszał, można z góry obrachowano dzień którym mają przyjść na świat szczenięta i stosownie do tego się urządzić.

Gdyby na przykład czas ciekania się wyżlicy, potrzebnej do polowania, przypadł na miesiące: Maj Czerwiec i Lipiec, wówczas oszczenienie się jej i płynące stąd obowiązki macierzyństwa, przypadnie właśnie na porę polowania z psem legawym na młode cietrzewie, dubelty, bekasy i kuropatwy; myśliwy zatem, widziałby się zmuszonym, wyrzec, w tym roku ulubionej rozrywki, jeżeli nie posiada innego psa, który by mógł w polu zastąpić suka karmiącą szczenięta.