Walka o byt cz. 9

Wszystkie owady znoszą ogromną ilość jajek. Tak np. samiczka pierściennika znosi 300 jajek, osy 3000, mrówki 5000, kapuśniaka 15 – 30.000. Samiczka muchy domowej znosi 50—100 jajek. Na drugi dzień już z jajek tych powstają czerwy, które się po 14 dniach zapoczwarczają, a za drugie 14 dni wylatują już z poczwarek nowe muchy. W ten sposób z jednej pary much i jej potomstwa w przeciągu jednego roku rozmnoży się dwa miliony.

Samiczka fdoksery, zwanej także wińcem, bo żyje na winnej latorośli, może mieć w przeciągu roku kilka milionów potomków. Inna mszyca, żyjąca na listkach, a znosząca 90 jajek, w piątym pokoleniu ma już 6 milionów potomków, a wcale na to długiego czasu nie potrzebuje.

Wszyca żyjąca na listkach róży zniosła, przypuśćmy dzisiaj, 20 młodych (skromnie licząc). W osiem dni później zniosły te znowu po 20, razem 400, te po upływie tygodnia znowu po 20, razem 8000, w szóstym tygodniu widzimy już z tego pokolenia 64 milionów owadów, a gdybyśmy tak dalej obliczali, doszlibyśmy w przeciągu jednego lata do liczby wynoszącej przeszło 164 kwadryliony, liczby, której wyobrazić sobie niepodobna, a wszystkie te kwadryliony powstały z jednego owada.