Ogólne prawidła chowu psów cz. 17

Lecz u psów hodowanych w mieszkaniu, zwłaszcza w mieście, stan ten staje się przyczyną wielkiego kłopotu i strat nieraz dość znacznych; szczeniak gryzie zawzięcie co tylko napadnie: ubranie, obuwie, drobne sprzęty domowe i t. p. Aby tym szkodom zapobiec, najlepiej dawać szczeniakowi do gryzienia kości baranie, cielęce lub wreszcie wołowe. Znajdzie w nich dosyć smaku i nieco pożywności i nie będzie już ściągał innych przedmiotów, nie mających pożywnej wartości, a często cennych i w codziennym życiu potrzebnych.

W tym też wieku rozpoczyna się układanie szczenięcia do spełniania czynności, jakie mu obowiązkowo przypadną w udziale, gdy już na psa wyrośnie. Jak rozliczne są te czynności, stosownie do rasy i uzdolnienia psa, tak też różne być muszą sposoby układania. Zdolności przyrodzone zaczynają się objawiać w szczenięciu, już w młodocianym wieku, w;czasie igraszek. I tak mały legawiec. Chcąc pochwycić zdobycz, lub przedmiot do zabawy, będzie się czaił i skradał; szczenięta ogarów, będą się uganiały za jednym ze swych towarzyszy, goniąc go zapamiętale głosem; sam widziałem jak małe jakimi urządzały sobie taką zabawę, że jeden z nich krył się aż na dnie długiego, myśliwskiego buta, drugi zaś właził do cholewy i usiłował wyciągnąć towarzysza z tej zaimprowizowanej własnym konceptem nory. Czynności, jakie pies ma w przyszłości spełniać, są trudniejsze lub łatwiejsze w miarę jego specjalnego uzdolnienia; stosownie do tego, układanie trwa dłużej lub krócej.