Psy domowe i pokojowe cz. 8

Pinczer i jamnik angielski

Zamiłowanie do psów pośród zamożnych klas ludności, głównie w Anglii, a w znacznej części i w Niemczech, wytworzyło liczne odmiany psów, o cechach mniej ściśle z razu określonych, które następnie w skutek starannej w pewnym obranym kierunku hodowli, wykształciły się na ustalone rasy. Do takich należy liczna gromada pinczerów i terrierów. Niemieccy autorzy, piszący w tej materii, uważają swego gładko-włosego pinczera, za typ pierwotny, od którego angielskie rasy wzięły początek; Anglicy natomiast twierdzą, że typ ten został wykształcony pierwiastkowo na ich ziemi.

Drugie to przypuszczenie zdaje się być bliższym prawdy, lecz pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia pytanie skąd Anglicy wzięli materiał z którego potrafili urobić psa, odpowiadającego wymaganiom niektórych dziwactw sportu. Nie kusząc się o rozstrzygnięcie tego zawiłego pytania, śmiało wkraczamy na szeroko otwarte dla przypuszczeń pole i rzucamy myśl, że tym materiałem była belgijska odmiana szpica, używana tam do stróżowania na stat. kach rzecznych, o czym już wyżej wspominaliśmy.