Psy domowe i pokojowe cz. 17

Cała ta grupa psów ze swymi nowo utworzonymi rasami i podrasami, może być objętą ogólną nazwą psów wystawowych, gdyż zamożni, a mający dość czasu i przy tym dostateczny zasób specjalnej wiedzy, hodowcy całą swą uwagę zwracają na zachowanie i ustalenie w przychówku cech uznanych za znamienne dla rasy i takie produkty hodowli przedstawiają na wystawach psów rasowych, od lat kilku coraz więcej upowszechniających się w Niemczech. W Anglii istnieją specjalne kluby dla hodowli wszystkich niemal uznanych ras psów, z których premiowane okazy za wysokie ceny nabywane są przez właścicieli psiarni zarodowych na stałym lądzie Europy.

Rasą niejako przejściową od psów zbytkowych do myśliwskich jest jamnik angielski (Fox terrier) używany niekiedy przy tak zwanym „polowaniu” na lisa. Wiadomo że w Anglii istnieje pewien rodzaj wyścigu z przeszkodami, do którego, oprócz jeźdźców i koni, potrzeba jeszcze i ogarów goniących i zwierza gonionego, a tym jest lis.