Ogólne prawidła chowu psów cz. 9

Drugim, nieodzownym dla zdrowia suki i szczeniąt warunkiem, jest suche i miękkie posianie; do tego celu najprzydatniejszą jest, sucha, nie stęchła i nie zapleśniała słoma żytnia; lepsza ona jest od siana, gdyż to ostatnie posiada zbyt silny, aromatyczny zapach, pochodzący od tomki wonnej (anto.can-thum odoraturn) to jest raczej, od zawartej w niej ku mariny który działa odurzająco na wątły jeszcze organizm szczeniąt. Ze względu na konieczną czystość, ten nieodzowny warunek wszystkich objawów codziennego życia, słomę często należy zmieniać, nie dopuszczając jej do zmierzwienia, gdyż wtedy staje się siedliskiem rojów pcheł, trapiących sukę i szczenięta, przez co wzrost ich i rozwój znacznie zostaje utrudniony.

Utrzymując sukę ze szczeniętami w mieszkaniu, w izbie, co się zdarza gdy oszczenienie się przypadnie w późnej jesieni lub w zimie, albo jeśli hodujemy szczenięta wmieście, wtedy dla ochędóstwa, wypadnie zamiast posłania z gołej słomy, dać suce obszerny siennik, miernie słomą wypchany i mieć drugi takiż na zmianę, gdy pierwszy będzie zbrudzony i przemoczony. Najgorzej jest trzymać szczenięta w skrzyni, z której się wydostać nie mogą i posłanie swoje zabrudzają, co im samym wiele sprawia dolegliwości i ujemnie wpływa na ich zdrowie.