Hamaki pająków cz. 5

Do największych pająków należy żyjący w południowej Ameryce pająk ptasznik. Obywatela tego nazwano ptasznikiem, ponieważ żywi się nie tylko owadami, lecz i ptaszętami. Tka on sobie pomiędzy liśćmi w mysich dziurach rurę, w której mieszka.

Żyjący w południowej Francji i we Włoszech pająk ziemny, zwany zdunem, wwierca się ze swym domkiem na 8 do 9 cm. długim w mulistą ziemię. Ściany wykłada trwałem błotem, a do domku sporządza z mułu i pajęczyny ruchome drzwi, dające się zamykać i odmykać. Drzwi te otwierają się tylko na zewnątrz; z zewnętrznej strony są chropowate i zaledwie je odróżnić można od otaczającej je ziemi, wewnątrz natomiast są zupełnie gładkie, tylko naprzeciw miejsca, w którym są do domku przyczepione, znajduje się mała dziurka, w którą pająk wkłada swe szponiki, aby drzwi przytrzymać, gdy się jaki nieprzyjaciel chce wedrzeć do tej twierdzy.